APLIKACE PŘÍSTUPU CARLA R. ROGERSE

 

"Na klienta zaměřený směr je stále se rozvíjející forma mezilidského vztahu, která podporuje růst a změnu. Vychází z následující základní hypotézy: Každému člověku je vlastní potenciál růstu, který může být ve vztahu k jedné osobě (např. terapeutovi) aktivován. Předpokladem je, že tato osoba zažívá a zároveň sděluje klientovi své vlastní reálné bytí, svoji vlastní emocionální náklonnost a nanejvýš senzibilní nehodnotící porozumění." (in Nykl, 2004, Rogers, 1985 a, str. 17 volně přeloženo).

 

Přístup zaměřený na člověka se může datovat od roku 1940, C. Rogers vidí jeho počátky již v roce 1938, v době kdy ještě působil na diagnostickém ústavě pro děti v Rochestru. Původně nebyly jeho snahy uznány ani jako psychologie a ani jako psychoterapie. V roce 1940 dostává však místo profesora na univerzitě a prosazuje se nejen jako psycholog ale i jako psychoterapeut. Jeho vztahové předpoklady osobního růstu se neochvějně ukázaly nejen v psychoterapii, ale i prakticky v každém mezilidském vztahu zásadní.

 

Pokud mluvíme o aplikaci, je tím myšlen mezilidský vztah, který odpovídá kontextu přístupu zaměřeného na člověka. Jedná se tedy o psychoterapii, poradenství, školství, zdravotnictví stejně tak jako o vztahy v rodině, skupinách, politice a jinde. V následujících bodech je nastíněn přínos přístupu v některých oblastech. Je však důležité si uvědomit, že přístup vyvěrá z psychoterapie a také tam je proces růstu a nebo změny osobnosti nejlépe pochopitelný.

 

Moje zkušenosti jsou, že jak studenti, tak i všichni další čtenáři Rogersových úvah byli udiveni a nadšeni jeho statěmi. Já sám jsem nacházel jakousi úlevu po čtení běžných psychologických článků. Je však zásadní, že se tento přístup nedá učit, ale prožít, spíše prožívat. Pouze zkušenosti ve vztazích za jistých podmínek otevřou brány pro další cestu. LN.

 

Poděkování: Ladislavu Nyklovi za trpělivost a vzájemný dialog tvorby.
Ve spolupráci s Ladislavem Nyklem vytvořil Martin Krajča. 2006 (C)

 

 

Design inspired by Max Lüscher.