Zdroje:

Použitá literatura:

Rogers, C. R. (1998) Způsob bytí. Praha, Portál.

Rogers, C. R. (1999) O osobnej moci. Modrá, Persona.

Rogers, C. R. (1998) On Becoming Person. Praha, Portál.

Rogers, C. R. (1970) Carl Rogers on encounter groups. New York, Harper & Row.

Zeig, J. K.; Rogers, C. R. (et.al.) (2005) Umění psychoterapie. Praha, Portál.

Nye, R. D. (2000) Three psychologies: perspectives from Freud, Skinner, and Rogers. Belmont, Wadsworth.

Nykl, L. (2004) Pozvání do rogersovské psychologie: přístup zaměřený na klienta. Brno, Barrister & Principal.

 

Elektronické zdroje - viz. hypertextové adresy v textu.

Použité obrázky - viz. hypertextové adresy v textu (není-li uvedeno jinak).