Popis La Jolla

 

„V La Jolla byla má praxe mnohem šťastnější. Velice sourodý tým tehdy vytvořil Centrum pro studium člověka, což byl nejneobvyklejší a nadmíru vzrušující experiment. Budu se zde věnovat pouze jeho aspektům týkajícím se mezilidské komunikace. Bylo by nemožné popsat veškeré aktivity zaměstnanců, které zasahují po Keni přes Řím až po Irsko, z New Jersey přes Colorado do Seattlu, od psychoterapie přes psaní k esoterickému výzkumu, od institucionálního poradenství po vedení skupin všech druhů, od podpory skupinového učení po podněcování změn ve výukových metodách. Psychologicky vzato jsme uzavřenou skupinou, ve které se navzájem podporujeme, ale stejně otevřeně i kritizujeme. Přestože náš ředitel nese obvyklou odpovědnost, nikdo neuplatňuje svou moc nad druhým. Každý si může dělat, co uzná za vhodné - buď sám, nebo ve spolupráci s druhými. Každý je však zodpovědný za zajištění vlastní práce. V současné době máme pouze jeden vládní grant, který jsme získali od soukromé nadace. Nemáme rádi nitky – častokrát prakticky neviditelné – které s sebou nesou velké nebo vládní granty. Neexistuje prakticky nic, co by nás drželo pohromadě, snad jenom společný zájem o hodnotu a schopnosti lidí, zájem o trvalou možnost hluboké a opravdové komunikace jednoho s druhým. Pro mne je to obrovský experiment s budováním fungující skupiny, naprosto bez organizační struktury, jež se zcela zakládá na síle mezilidského sdílení."

 

(Způsob bytí: 49)

 


Bájný filosof Lao-C

Co zde Carl Rogers o fungování v La Jolla prozrazuje? Šlo o spolupráci lidí z nejrůznějších míst planety, tedy spolupráce bez omezení hranic. Rovněž píše o bohatosti aktivit svých členů. Vše na principech řízení podniku stylem "laisser faire", v pojetí PCA. Navíc jde o protest proti současné vládní mocenské struktuře podpory vědy a výzkumu. Přijde mi, že takový způsob vedení jakékoli organizace vede k vysoké zodpovědnosti a samostatnosti pro všechny zúčastněné. Chybí mi zde například sdělení, kdo rozhoduje o hodnocení jednotlivých pracovníků, kdo je přijímá a kdo propouští (držitel moci), ale možná jde o pouze mou šablonu pohledu skrze tradiční principy organizace.

 

Vyjádření základních principů svého přístupu Rogers nachází mj. také i v myšlenkách čínského filosofa:

 

"Jako by naslouchal,

a tímto svým nasloucháním nás halil do ticha,

ve kterém konečně začínáme slyšet,

jakými máme být."

 

Lao-c´

 

(Způsob bytí: 51)

 

Přímý odkaz na webové stránky Centra pro studium osobnosti.

Pro srovnání nahlédněte i na popis psychiatrického centra Diabasis.