Praktické využití PCA:

 


Z akcí Brněnského DROM

 • Sociální reprezentace lidských práv u romské a neromské populace
  Komplexní práce, použití PCA k výzkumu společenských minorit. Doporučeno k inspiraci pro vlastní diplomovou práci, nebo jen dokreslení aplikace Rogersova přístupu ve školství. 

   
 • Focusingukázka z knížky
  Oficiálně uznávaný terapeutický postup využívající PCA ve vztahu k vlastnímu tělu. Dle osobních zkušeností L. Nykla lze postupu účinně využít například při pomoci klientům s rozhodováním mezi 2 variantami (hledání místa otázky, řešeného problému na těle – v těle, prociťování dané oblasti). Možná by tento směr mohl mít dobrou účinnost u klientů s problémovým vztahem k vlastnímu tělu, jako například u klientek s anorexií, bulimií. Oficielní stránky institutu
  http://www.focusing.org/  

  Při orientaci v aplikacích PCA je třeba pečlivě rozlišovat, zda se jedná o původní myšlenky a koncepty Carla Rogerse, nebo pouze příbuzenství proklamované.

  Proč? Otázka obchodní značky či falsifikátu. Praterapie (ze které zde měla být původně také ukázka) je  aplikací základů PCA při práci s mentálně postiženými. Úprava terapie pro klienty s minimální schopností zpětné vazby a ochotou spolupráce. Nechceme zde snižovat praktičnost využití této techniky v praxi. Nejde však o přístup PCA, jako spíš o proklamovanou souvislost s ním. Tato souvislost – příbuzenství se známým psychoterapeutickým směrem je pro autory méně známých směrů výhodná. V české psychoterapii se k tomuto příbuzenství s PCA hlásí například i „buddhistická“ satiterapie (která nemá s původními koncepty psychoterapie C.R. dle L. Nykla pranic společného).

   

   

 • Aplikace přístupu Carla Rogerse v managementu
  Úvaha o principech vedení firmy více z pohledu samotného zaměstnance. Anglicky.
  http://coaching.mulhauser.net/executive/manage-vs-lead.html
   
 • Aplikácie prístupu zameraného na človeka (PCA) vo vzťahoch - recenze knihy
  Avízo na knížku o aplikaci přístupu Carla Rogerse aplikovaného ve vztazích. Dlouhodobé výzkumy prof. E. Sollárové. Též i aplikace na rodinu a management.
  http://www.martinus.sk/?uItem=20953

   
 • Preventivní centrum pro ochranu dětí, mládeže a rodiny
  Odkaz na ukázkové stránky preventivního centra, používající v terapii mj. přístup Carla Rogerse. Jsou zde i příkladné kazuistiky, jak taková intervence a terapie probíhá, základní přehled o vývoji rodinné terapie. Velmi dobré odkazy na internet a na obohacující články a publikace k tématu.
  http://www.prevcentrum.cz/

 •  


  Drogy jsou ... ?

 • Informační portál o legálních a nelegálních drogách
  "Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti je českým partnerem sítě REITOX, zřízené a podporované národními vládami a Evropskou unií s cílem monitorovat situaci v oblasti psychotropních látek, připravovat podklady pro kvalifikovaná politická rozhodnutí v této oblasti na národní i evropské úrovni a vyhodnocovat jejich účinnost."
  Komplexní a přehledný portál, stránky věnované nejen ilegálním, ale i legálním drogám, jejich prevenci. Naleznete zde kontakty na pedagogicko-psychologické poradny v ČR, dotazníky zjišťující míru závislosti, popisy nebezpečí jednotlivých drog. Info se může vždycky hodit, nejen v kontextu PCA.
  http://www.drogy-info.cz/ 
   
 • Vzdělávání z pohledu vyučujícího na VŠ v Olomouci
  Kritické zamyšlení vysokoškolské profesorky o stavu současného systému výuky na VŠ. Subjektivní příspěvek z praxe, dokreslující Rogersovu kapitolu o vzdělávání. Další informace o aktivitách lidí ve školství v této organizaci naleznete zde.
   
 • Sdružení pro probaci a mediaci v justici
  Zaměřeno na forenzní psychologii, justici, přístup policie a státních pracovníků k společensky "problematickým" osobám. Stránky nikoliv primárně o PCA, ale který psychoterapeutický, či snad filosofický přístup by se měl v této sféře aplikovat více? Více o pojmu "probace"  naleznete zde. Více o cílech této společnosti naleznete zde: http://www.spj.cz/index.php?cnt=cile
 • Kritika encounterových skupin kněží 
  Popis encounterových skupin Carla Rogerse z druhého břehu. Předem upozorňuji, že se jedná se o hyper kritický pohled. Očima zaslepené „inkvizice“. Proč ten odkaz tady potom je? 1. psycholog se nejednou setká s ostrou kritikou svého / kolegiálního směru. 2. psycholog by měl rozlišovat, zda je tato kritika oprávněná, a měl by na ni být schopen logicky argumentovat. 3. měl by rozlišovat, od koho - z jakého zdroje - a za jakým účelem tato kritika pochází. Myslíte si, že jde v tomto případě o oficielní stanovisko Vatikánu? Co je na informacích z prezentace podle vás pravda a co ne?
   

Další témata: